Naar een duurzamere toekomst

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden steeds belangrijker in onze samenleving. Om deze verschuiving naar duurzaamheid te ondersteunen, introduceert de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven om duurzaamheidsrapporten op te stellen, waardoor transparantie en verantwoordelijkheid worden bevorderd. In dit blog bespreken we de belangrijkste aspecten van de CSRD, inclusief wanneer het van kracht wordt, wie eronder valt, en wat bedrijven kunnen doen om zich voor te bereiden.

Heb jij een defect apparaat en wil je bijdragen aan een duurzamere toekomst? Meld je apparaat dan nu aan!

CSRD: Wanneer en voor wie?

De CSRD is sinds 1 januari 2024 van kracht voor bedrijven die eerder onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vielen. Vanaf 2025 moeten grote bedrijven die voorheen niet onder de NFRD vielen ook aan de CSRD voldoen. Een bedrijf wordt als groot beschouwd als het voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria: meer dan 250 medewerkers, meer dan €50 miljoen omzet per jaar, of meer dan €25 miljoen op de balans.

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven begint de verplichting op 1 januari 2026, gevolgd door niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven. Toch is het verstandig voor kleine ondernemers om zich eerder voor te bereiden, vooral als ze leveren aan bedrijven die al moeten voldoen aan de CSRD.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Wat moet ik doen als mkb’er?

Als mkb’er is het belangrijk om te weten hoe je producten worden gemaakt, vervoerd en verwerkt. Neem de tijd om je keten in kaart te brengen en vraag leveranciers om informatie over de duurzaamheid van materialen en processen. Tools zoals de MVO Risico Checker kunnen hierbij helpen.

CSRD: Inleveren en controle

Bedrijven moeten hun duurzaamheidsrapporten indienen via een online portal en worden vervolgens gecontroleerd door een externe wettelijke controleur, zoals een accountant. De European Sustainibility Reporting Standards (ESRS) bepalen wat er in deze rapporten moet worden opgenomen, waardoor de rapportage eenduidig en vergelijkbaar wordt.

ESRS: De standaarden voor duurzaamheidsrapportage

De ESRS bestaan uit twee sets standaarden: één voor alle sectoren en één per sector. Deze standaarden omvatten onder andere milieu, sociaal en bestuurlijke aspecten, zodat bedrijven een breed scala aan duurzaamheidsinformatie kunnen rapporteren.

Conclusie

De CSRD brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor bedrijven in de EU, met name voor grote ondernemingen en beursgenoteerde mkb-bedrijven. Het is essentieel voor bedrijven om zich tijdig voor te bereiden op de verplichtingen van de CSRD, aangezien dit niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook kan bijdragen aan een positieve impact op mens en milieu. Door transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen, zal de CSRD uiteindelijk de weg vrijmaken voor een meer duurzaam bedrijfsleven en een betere wereld voor ons allemaal.

Heb jij een defect apparaat en wil je bijdragen aan een duurzamere toekomst? Meld je apparaat dan nu aan!

Duurzame toekomst met CSRD voor bedrijven